Автомобилните везни са два вида:

Електронни автомобилни везни           Механични автомобилни везни

src          meh