Пробовземачът е устройство което автоматично взема проба от камион пълен със зърно, като не се налага човек да се качва на превозното средство. БМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е официален дистрибутор на фирма Бастак.

Пробовземач Бастак 10000