– Помага за определяне на свойствата на тестото чрез метод на устойчивост.

– Идеални резултати за печене чрез определяне на свойствата на тестото

– Тества подобритела на брашно преди употреба.

Резултатите са приложими за истински процес на печене.

– Лесен за употреба и динамичен.

– Съответства на международните стандарти.

Инструментът може да се използва за следните материали:

– Зърно

– Брашно

– Глутен

– Макаронени продукти

– Тесто

Резултати, които могат да бъдат посочени:

– Абсорбиране на вода от брашното

– Висока еластичност на тестото

– Постоянство и стабилност на тестото

– Време за еволюция /втасване/ на тестото

– Омекване на тестото

– Поведение при печене

– Глутен индекс

Свързани отрасли:

– Смилане на брашно

– Пекарни

– Фуражни мелници и фабрики за фуражи

– Пивоварната индустрия

– Търговци на зърно

– Фабрики за нишесте