Храномер за измерване хектолитровата маса на зърнени храни до 1 л.
Пълна поддръжка и ремонт на храномери, произведени от Баланс Лясковец
и други марки.

hranomer1_1 hranomer2_1